ELABORAT KLJUČNIH PROCESOV NEMEDICINSKIH ORGANIZACIJSKIH ENOT V SBC - ROK ODDAJE 07.08.2020

27. 07. 2020 ob 12:15

Vabimo k oddaji ponudbe za predmet:

 Elaborat ključnih procesov nemedicinskih organizacijskih enot v Splošni bolnišnici Celje  kot sledi v SPECIFIKACIJI