KOLPOSKOP - ROK ODDAJE 11.1. DO 12 URE

Naročnik vabi ponudnike k oddaji ponudbe za:

 »KOLPOSKOP«  skladno z NAVODILI