RADIJSKA POSTAJA IN NAPAJALNIK - ROK ODDAJE 16.7. DO 12 URE

Vabimo k oddaji ponudbe za predmet:

Radijska postaja in napajalnik kot sledi v TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH