Redno vzdrževanje in odprava napak na napravah 2X DIESEL električni agregat ter pripadajoči opremi in pripadajočih stikalnih omarah rok oddaje ponudb 20.11.2020 do 12 ure

16. 11. 2020 ob 14:47

Vabimo vas k oddaji ponudb  za redno vzdrževanje in odpravo napak na napravah 2X DIESEL električni agregat ter pripadajoči opremi in pripadajočih stikalnih omarah - vse podrobnosti so dostopne TUKAJ  in SPECIFIKACIJA