UREDITEV PREZRAČEVANJA IN POHLAJEVANJA PROSTOROV ORL ODDELEK - ROK ODDAJE 23.2. DO 8 URE

18. 02. 2021 ob 13:19

Vabimo k oddaji ponudb za ureditev prezračevanja in pohlajevanja prostorov za ORL oddelek kot sledi v POVABILU in SPECIFIKACIJI