Čas obiskov in dajanja informacij svojcem

Dajanje informacij o hospitaliziranih pacientih

 Svojci lahko pridobijo informacijo o hospotaliziranih pacientih v SB Celje 24/7 na telefonski številki 03 423 35 53. Ob klicu morajo posredovati naslednje podatke:

KLICATELJ: ime, priimek, veza s pacientom,

O PACIENTU: ime, priimek, rojstni datum, naslov, kdaj je bil pripeljan in zaradi česa.

Pridobili bodo podatke o sami hospitalizaciji in oddelku, kjer je pacient nameščen.

Informacije o zdravstvenem stanju bodo lahko pridobili v okviru informacij po telefonu na samem oddelku. Seznam telefonskih številk in terminov, ko so možne informacije o hospitaliziranih pacientih v času veljavnosti izrednih ukrepov:

Oddelek

Telefon

Čas informacij

Travmatološki oddelek

03 423 32 47

13.00-13.30

Kardiološki oddelek

03 423 34 34

03 423 34 33

14.30-15.00

Očesni oddelek

03 423 33 29

8.00-9.00

Oddelek za bolezni ledvic in dializo

03 423 34 70

14.30-15.15

Oddelek za bolezni prebavil

03 423 34 40

03 423 34 41

14.30-15.00

Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok ODSEK INTENZIVNE MEDICINE OPERATIVNIH STROK – OIMOS

03 423 33 94

13.30-14.30

Oddelek za hematologijo in onkologijo

03 423 34 77

14.30-15.00

Dermatovenerološki oddelek

03 423 35 38

14.15-14.45

Urološki oddelek

03 423 3289

14.15-14.45

Oddelek za ORL

03 423 33 12

13.00-14.00

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

03 423 35 27 

03 423 35 21

14.00-14.30

Nevrološki oddelek

03 423 34 86

10.30-11.00

Nevrološki oddelek - intenzivna enota in enota za možgansko kap

03 423 34 85

11.00-11.30

Oddelek za intenzivno interno medicino

03 423 34 19

13.00-13.15

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

03 423 34 79

14.30-15.00

Otroški oddelek kirurških strok

03 423 32 63

14.00-14.30

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

03 423 32 34

14.00-14.30

Oddelek za krg. roke, opekline, plastično in rekonstrukt. krg.

03 423 32 55

14.30-15.00

Oddelek za žilno kirurgijo

03 423 38 52

14.30-14.45

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

03 423 33 00

7.15-7.45

 


Obiski pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici

V Splošni bolnišnici Celje smo, zaradi dodatnega poslabšanja epidemiološke situacije v regiji, dodatno omejili obiske v bolnišnici.

Od sobote, 4. 7. 2020 so prepovedani obiski hospitaliziranih pacientov. Do preklica ali spremembe tega ukrepa bodo tako v naši bolnišnici dovoljeni le obiski:

  • pacientov, ki so kritično bolni,
  • porodnic, ki jih lahko obišče le oče novorojenčka,
  • otrok, ki jih lahko obišče le en starš ali skrbnik.

 

Obisk posameznega pacienta lahko traja največ 15 minut. Obiskovalcina obisk pridejo s svojo zaščitno masko, ki si jo namestijo pred vstopom in jo nato nosijo ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen.

Spremstvo porodnice pri porodu je dovoljeno.

Obiskovalci bodo na vhodih še naprej morali opraviti epidemiološko triažo. Medicinske sestre bodo preverile tveganja za COVID19 po naslednjem vprašalniku.

 

 

 

DA

NE

1.

Imate povišano telesno temperaturo (nad 37,5°C)?

 

 

2.

Ste prehlajeni?

 

 

3.

Kašljate?

 

 

4.

Vas boli v grlu, žrelu?

 

 

5.

Imate spremenjen okus ali vonj?

 

 

6.

Imate občutek težkega dihanja, stiskanja v prsnem košu?

 

 

7.

Imate bolečine v mišicah?

 

 

8.

Imate prebavne težave (drisko ali bruhanje)?

 

 

9.

Ima kdo drug doma ali v službi takšne težave?

 

 

10.

Ste imeli pozitiven izvid testa na okužbo z virusom SARS-CoV-2 oziroma na bolezen COVID-19?

 

 

11.

Ste bili v stiku z okuženo osebo (oboleli svojci, sostanovalci ali sodelavci)*?

 

 

12.

Ste bili v stiku s potencialno okuženo osebo (oboleli svojci, stanovalci ali sodelavci)*?

 

 

*Kot stik z okuženo osebo se ne šteje stika zdravstvenih delavcev v ustrezni osebni varovalni opremi z okuženimi ali potencialno okuženimi pacienti pri izvajanju zdravstvene dejavnosti.

 

 

Obiskovalcem, ki na vsa vprašanja ne bodo odgovorili negativno, bo vstop zavrnjen. Resničnost svojih odgovorov bodo obiskovalci potrdili s podpisom. Takšni ukrepi so potrebni za zmanjšanje tveganja, da z obiskovalci pride do vdora okužbe v bolnišnico in prenosa na imunsko ogrožene paciente.

Vse obiskovalce opozarjamo, da se držijo:

  • omenjenih omejitev,
  • opredeljenih časov obiskov,
  • da si pred vstopom v bolnišnico razkužijo roke in
  • da na obisk pridejo s svojo zaščitno masko, ki si jo namestijo pred vstopom in jo nato nosijo ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen.

Bolnišnični oddelki bodo vršili dodatno kontrolo vstopa in k pacientu spustili le enega obiskovalca dnevno.

 

V primeru težkega zdravstvenega stanja in drugih posebnih razlogov, se lahko obiski dogovorijo z lečečim zdravnikom tudi izven določenih časovnih terminov.  

 

Takšna organizacija obiskov hospitaliziranih pacientov velja do preklica.