Enotna točka za naročanje, čakalne dobe na zdravstvene storitve v SB Celje in elektronsko naročanje

Informacije o možnostih naročanja na zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici Celje

Pacienti, ki želite zdravstveno storitev opraviti v naši bolnišnici, se lahko na zdravstveno storitev naročite z eNaročanjem preko spletne strani e-Zdravje - zVem ali preko Enotne točke za naročanje naše bolnišnice.

eNaročanje preko spletne strani eZdravje - zVem

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/)  na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. Pri naročanju potrebujete številko eNapotnice in številko ZZZS pacienta. Na spletni strani je na voljo spisek vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo določeno zdravstveno storitev, skupaj s podatkom o čakalni dobi in kontaktni podatki za naročanje.   

Enotna točka za naročanje

Naročanje na specialistične preglede preko Enotne točke za naročanje pacientov poteka od ponedeljka do petka, od 7. do 14. ure in sicer:

 • osebno: na enotni točki v glavni avli poliklinike (s sabo prinesite številko eNapotnice in kartico ZZZS)
 • po telefonu: 03 423 30 08 (pred klicem si pripravite številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS) 
 • po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Enotna točka za naročanje pacientov, Oblakova ulica 5, 3000 Celje. Pošljite nam naslednje podatke:
  • številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS,
  • izvirnik papirnate napotnice oz. delovnega naloga ter
  • vaše kontaktne podatke (mobilna telefonska številka in elektronski naslov); 
 • po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si Pošljite nam podatke:
  • številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS,
  • vaše kontaktne podatke (mobilna telefonska številka in elektronski naslov). 

 Ambulante bomo v naročanje na enotni točki vključevali postopno. Trenutno so v Enotno točko naročanja vključene ambulante:

 • Dermatovenerološkega oddelka,
 • Očesnega oddelka,
 • Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
 • Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine,
 • Žilnega centra,
 • Kardiološkega oddelka,
 • Oddelka za bolezni prebavil,
 • Urološkega oddelka,
 • Travmatološkega oddelka,
 • Oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
 • Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke,
 • Oddelka za hematologijo in onkologijo,
 • Otroškega oddelka kirurških strok,
 • Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe,
 • Ambulanta za bolezni ščitnice,
 • Radiološki oddelek.

Kontaktne številke za naročanje na zdravstvene storitve oddelkov, ki še niso vključeni v Enotno točko za naročanje, so navedene na internetni podstrani teh oddelkov. 


Čakalne dobe za zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici Celje

V pdf dokumentu na spodnji povezavi so objavljene čakalne dobe na zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici Celje na zadnji dan preteklega meseca. Čakalne dobe so orientacijske, saj se skozi mesec spreminjajo. Na spletni strani jih ažuriramo enkrat mesečno.
 

 Čakalne dobe za zdravstvene storitve v SB Celje

 

 Seznam vrst zdravstvenih storitev, ki jih izvajamo v SB Celje 

 

Podatki o čakalnih dobah v Splošni bolnišnici Celje pa se dnevno posodabljajo na portalu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ogledate si jih lahko tukaj. 

Na isti spletni strani, v zavihku "Čakalne dobe za zdravstveno storitev", lahko najdete čakalne dobe ostalih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. 


Splošne informacije za paciente

Priporočamo vam, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v Splošni bolnišnici Celje nacionalne čakalne dobe in dodatna merila za uvrstitev na čakalni seznam. 

V Splošni bolnišnici  Celje pri naročanju pacientov upoštevamo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah in Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).

Zakon o Pacientovih pravicah, veljaven od 21.1.2018 dalje določa roke za predložitev napotne listine:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v 5 dneh po njeni izdaji,
 • s  stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 14 dneh po njeni izdaji.

Kadar pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam, izbere drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca, je rok za predložitev napotne listine 3 dni od dneva drugega naročila.

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti so:

 • za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: trije meseci od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine.

Seznanjamo vas tudi, da najdaljša dopustna čakalna doba pri stopnji nujnosti hitro ali redno do 31. decembra 2020 znaša:

 • za ortopedske operacije: 12 mesecev,
 • za operacije krčnih žil: 12 mesecev,
 • za oralno in maksilofacilano kirurgijo: 12 mesecev
 • za prvi pregled na področju revmatologije: 12 mesecev za stopnjo nujnosti redno.  

 
Najdaljša dopustna čakalna doba v Republiki Sloveniji je spoštovana, če je čakalna doba za neko zdravstveno storitev pri najmanj enem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe v okviru najdaljših dopustnih čakalnih dob.
 
Če vam v Splošni bolnišnici Celje ne bomo zmogli zagotoviti obravnave v omenjenih rokih oz. dopustnih čakalnih dobah glede na stopnjo nujnosti, opredeljeno na vaši napotni listini, vas bomo seznanili z možnostjo izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo oz. kje lahko sami pridobite podatke o aktualnih čakalnih dobah različnih izvajalcev v Sloveniji - informacije so dostopne na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

V primeru, da v Republiki Sloveniji ni nobenega izvajalca, ki vam bi lahko zagotovil potrebno zdravstveno storitev v okviru dopustne čakalne dobe, se obrnite za informacije na nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (spletna stran: http://www.nkt-z.si,  tel. št. (00 386) 01/30 77 222).

Že v naprej vas obveščamo tudi o možnostih opravičene odsotnosti od termina oz. o posledicah zaradi morebitne neopravičene odsotnosti od določenega termina.

V skladu z drugim odstavkom 15b. člena ZPacP lahko pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član odpove termin:

 • brez navajanja razlogov: najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.
 • poznejša odpoved, brez navajanja razlogov, je mogoča iz objektivnih razlogov in mora biti v pisni obliki (nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, smrt ožjega družinskega člana pacienta). V navedenem primeru ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. 
 • po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Posledice neupravičene odsotnosti (tretji odstavek 15b. člena ZPacP):

 • če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

Ponovna uvrstitev na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve:

 • po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

Navedeno se smiselno uporablja tudi za okvirni termin.

 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, saj bo na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.


Elektronsko naročanje

Na pregled k specialistu se lahko naročite po elektronski pošti ali na portalu https://narocanje.ezdrav.si (eNaročanje).
Za naročanje na zdravstveno storitev potrebujete številko eNapotnice in ZZZS številko pacienta.

Paciente, ki ste se naročali na pregled preko elektronskega obrazca, ki je bil predhodno objavljen na naši spletni strani ter niste prejeli predvidenega datuma storitve, seznanjamo, da vaša prijava zaradi sistemske napake na strežniku, ni bila opravljena.

Za napako in nastale nevšečnosti se vam opravičujemo ter vas pozivamo, da ponovno prijavo opravite na način zapisan na tej strani.

Elektronski naslovi:

Oddelek/ambulanta e-naslov
Žilni center aer.zc@sb-celje.si
Revmatološka ambulanta aer.revma@sb-celje.si
Diabetični dispanzer/endokrinološka ambulanta aer.dd@sb-celje.si
Okulistična ambulanta okul.amb@sb-celje.si
Očesni oddelek okul.op@sb-celje.si
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo fth@sb-celje.si
Kardiološke ambulante z diagnostiko kardio.amb@sb-celje.si
Oddelek za bolezni srca - koronarografije koron@sb-celje.si
Ambulanta za otroško kirurgijo otr.krg1@sb-celje.si
Urološki oddelek - operativa uro.op@sb-celje.si
Urološke ambulante uro.amb@sb-celje.si
Ambulante Ginekološko-porodniškega oddelka gin.amb@sb-celje.si
Ginekološko-porodniški oddelek - operativa gin.op@sb-celje.si
Anesteziološka, protibolečinska ambulanta anest@sb-celje.si
Ambulanta za bolezni prebavil gastro.amb@sb-celje.si
Gastroenterološka diagnostika gastro.diag@sb-celje.si
Travmatološke ambulante travma@sb-celje.si
Ambulante za ortopedijo ort.amb@sb-celje.si
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe - operativa ort.op@sb-celje.si
Ambulanta za bolezni ledvidc - nefrološka nefro@sb-celje.si
Ambulanta za hematologijo/onkologijo hema@sb-celje.si
Otroški oddelek ped@sb-celje.si
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja inf@sb-celje.si
Ambulanta za bolezni ščitnice scit.amb@sb-celje.si
Nevrološka ambulanta neuro.amb@sb-celje.si
Nevrofiziološka diagnostika neuro.diag@sb-celje.si
Ambulanta za maksilofacialno kirurgijo mafa@sb-celje.si
Radiološki oddelek - CT ct@sb-celje.si
Radiološki oddelek - MRI mri@sb-celje.si
Radiološki oddelek - diagnostika rtg.diag@sb-celje.si
ORL - operativa orl.op@sb-celje.si
ORL - ADG orl.adg@sb-celje.si
ORL - ambulante orl.amb@sb-celje.si
Dermatovenerološki oddelek derma@sb-celje.si
Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke plastika@sb-celje.si
Visceralna ambulanta visc@sb-celje.si

Na zdravstvene storitve se lahko naročite tudi po pošti, osebno ali po telefonu. Informacije o uradnih urah za osebno naročanje in naročanje po telefonu najdete na podstraneh z informacijami o bolnišničnih oddelkih in ambulantah.