Lokacija oddelkov

Oddelki v pritličju

1. Tehnične službe, avtopark
2. Ginekološko porodniški oddelek - odsek za neonatalno pediatrijo, odsek za otročnice, porodni blok
3. Dnevna bolnišnica, Ambulantna OP soba za plastično kirurgijo in za bolezni ožilja, Anesteziološka ambulanta, Ambulanta za diagnostiko in terapijo bolečine
4. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
5. Urološki oddelek
6. Center za žilne bolezni
7. Ambulanta Oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo
8. Travmatološka ambulanta, Nevrokirurška ambulanta, Septična OP dvorana
9. Oddelek za bolezni ledvic in dializo
10. Transfuzijski center
11. Bolnišnična poliklinika (A trakt)
      v podpritličju: Diabetološki center, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo, bolnišnična predavalnica, bolnišnična kapela 
12. v podpritličju - Služba za prehrano
15. Trafo postaja
16. Bolnišnična lekarna
17. Toplarna
18. Pralnica
19. Splošni očesni ambulanti očesnega oddelka
21. Radiološki oddelek, Pediatrični urgentni center

Oddelki v 1. nadstropju
1. Tehnične službe, avtopark
2. Ginekološko porodniški oddelek - odsek za neonatalno pediatrijo, odsek za otročnice, porodni blok
3. Stari operacijski blok
4. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
5. Urološki oddelek
6.
7. Septična operacijska soba
8. Ambulanta za diagnostiko in terapijo bolečin, Anesteziološka ambulanta
9. Oddelek za ledvične bolezni s centrom za dializo
10. Transfuziološki oddelek 11. Bolnišnična poliklinika (C1 trakt)
11. v podpritličju - Bolnišnična kuhinja
14. Telovadnica oddelka za medicinsko rehabilitacijo
15. Trafo postaja
16. Bolnišnična lekarna
17. Toplarna
18. Pralnica 19. Splošni očesni ambulanti očesnega oddelka
20. Diabetološka ambulanta
21. Urgentni oddelek