Lokacija oddelkov

Oddelki v pritličju

1. Tehnične službe, avtopark
2. Ginekološko porodniški oddelek - odsek za neonatalno pediatrijo, odsek za otročnice, porodni blok
3. Dnevna bolnišnica, Ambulantna OP soba za plastično kirurgijo in za bolezni ožilja, Anesteziološka ambulanta, Ambulanta za diagnostiko in terapijo bolečine
4. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
5. Urološki oddelek
6. Center za žilne bolezni
7. Ambulanta Oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo
8. Travmatološka ambulanta, Nevrokirurška ambulanta, Septična OP dvorana
9. Oddelek za bolezni ledvic in dializo
10. Transfuzijski center
11. Bolnišnična poliklinika (A trakt)
      v podpritličju: Diabetološki center, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo, bolnišnična predavalnica, bolnišnična kapela 
12. v podpritličju - Služba za prehrano
15. Trafo postaja
16. Bolnišnična lekarna
17. Toplarna
18. Pralnica
19. Splošni očesni ambulanti očesnega oddelka
21. Radiološki oddelek, Pediatrični urgentni center

Oddelki v 1. nadstropju

1. Tehnične službe, Avtopark, Nabavna služba
2. Telefonska centrala
3. Ginekološko porodniški oddelek - odsek za neonatalno pediatrijo, odsek za otročnice, porodni blok
4. Oddelek za hematologijoin onkologijo
5. Oddelek za bolezni prebavil
6. Oddelek za bolezni prebavil
7. Kardiološki oddelek
8. Kardiološki oddelek
9. RTG diagnostika Radiološkega oddelka
10. Centralna sterilizacija 
11. Oddelek za laboratorijsko medicino
12. Oddelek za intenzivno inetrno medicino, Enota za intenzivno medicino operativnih strok
13. Centralni operacijski blok
14. Samopostrežna jedilnica
15. Lekarna
16. Oddelek za patologijo in citologijo
17. Ambulante Očesnega oddelka
18. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
19. Oddelek za nuklearno medicino


Oddelki v 3. nadstropju

1. Travmatološki oddelek
2. Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

Oddelki v 4. nadstropju

1. Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo
2. Dermatovenerološki oddelek, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

Informativni prikaz vhodov in bolnišničnih oddelkov