Lokacija oddelkov

Oddelki v pritličju
1. Tehnične službe, avtopark
2. Ginekološko porodniški oddelek - odsek za neonatalno pediatrijo, odsek za otročnice, porodni blok
3. Stari operacijski blok
4. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
5. Urološki oddelek
6.
7. Septična operacijska soba
8. Ambulanta za diagnostiko in terapijo bolečin, Anesteziološka ambulanta
9. Oddelek za ledvične bolezni s centrom za dializo
10. Transfuziološki oddelek
11. Bolnišnična poliklinika (C1 trakt)
12. v podpritličju - Bolnišnična kuhinja
14. Telovadnica oddelka za medicinsko rehabilitacijo
15. Trafo postaja
16. Bolnišnična lekarna
17. Toplarna
18. Pralnica
19. Splošni očesni ambulanti očesnega oddelka
20. Diabetološka ambulanta
21. Urgentni oddelek
Oddelki v 1. nadstropju
1. Tehnične službe, avtopark
2. Ginekološko porodniški oddelek - odsek za neonatalno pediatrijo, odsek za otročnice, porodni blok
3. Stari operacijski blok
4. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
5. Urološki oddelek
6.
7. Septična operacijska soba
8. Ambulanta za diagnostiko in terapijo bolečin, Anesteziološka ambulanta
9. Oddelek za ledvične bolezni s centrom za dializo
10. Transfuziološki oddelek 11. Bolnišnična poliklinika (C1 trakt)
11. v podpritličju - Bolnišnična kuhinja
14. Telovadnica oddelka za medicinsko rehabilitacijo
15. Trafo postaja
16. Bolnišnična lekarna
17. Toplarna
18. Pralnica 19. Splošni očesni ambulanti očesnega oddelka
20. Diabetološka ambulanta
21. Urgentni oddelek