Telefonske številke SB Celje

Številka telefonske centrale

 

Naziv Telefon Faks
Splošna bolnišnica Celje - N.C.

423 30 00

 

Telefonske številke uprave

 

Naziv Telefon Faks
Direktor bolnišnice 423 30 30 423 36 66
Poslovna sekretarka 423 30 12  
Tajništvo strokovnega direktorja 423 30 22 423 37 54
Tajništvo glavne medicinske sestre bolnišnice 423 30 72  
Tajništvo pomočnice direktorja za finance 423 30 42  
Tajništvo pomočnika direktorja za kadre 423 30 52 423 37 57
Tajništvo pomočnika direktorja za investicije in vzdrževanje 423 30 62 423 37 55
Vodja službe za informatiko 423 30 16  
Vodja nabavne službe 423 30 76  
Vodja službe za odnose z javnostmi 423 30 14  
Socialna služba

423 30 58

041 324 827

 

Telefonske številke oddelkov in ambulant

 

Naziv Telefon Faks

Oddelek za skupne potrebe kirurgije

- Centralna sterilizacija

 

423 32 30

 

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo 423 32 38  
Travmatološki oddelek

423 32 48 (A enota)

423 38 90 (C enota)

 
Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke 423 32 55  
Otroški oddelek kirurških strok 423 32 63  
Oddelek za žilno kirurgijo 423 38 52  
Oddelek za intenzivno interno medicino 423 34 18  
Kardiološki oddelek

423 34 33

423 34 28

 
Oddelek za bolezni prebavil

423 34 40

423 34 41

 

Oddelek za bolezni ledvic in dializo

- Oddelek

- Dializni center

423 34 68

423 34 64

 

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

423 34 79

 
Oddelek za hematologijo in onkologijo

423 34 77

 
Urgentni center 423 38 47  

Ginekološko porodniški oddelek

- Informacije

- Naročanje na spec. preglede

423 33 38
423 31 38

 

Nevrološki oddelek

- Intenzivna nega

- Nevrološka ambulanta

 

423 34 86

423 34 85

423 35 57

 
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja 423 35 21  
Urološki oddelek 423 32 90  
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe 423 33 01  
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 423 33 12  

Očesni oddelek

- Oddelek

- Naročanje na spec. preglede in operacije

423 33 29
423 33 24

 
Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo 423 33 77  

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

- Enota intenzivne medicine operativnih strok

- Anesteziologija

- Spec. ambulanta

423 33 94
423 33 81
423 33 83

 
Otroški oddelek 423 35 04  

Dermatovenerološki oddelek

- Oddelek

- Specialistična ambulanta

423 35 38
423 35 48

 
Transfuziološki center 423 35 87  
Radiološki oddelek 423 35 98  
Oddelek za nuklearno medicino 423 36 18  

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

- Naročanje na spec. preglede

423 36 26  
Oddelek za patologijo in citologijo 423 36 34  
Oddelek za laboratorijsko medicino 423 36 47  
Lekarna 423 36 58