Telefonske številke SB Celje

Telefonska številka telefonske centrale

 

Naziv Telefon Faks
Splošna bolnišnica Celje - N.C.

423 30 00

 

 

 

 

Telefonske številke uprave

 

Naziv Telefon Faks
Direktorica bolnišnice 423 30 30 423 36 66
Poslovna sekretarka 423 30 12  
Tajništvo strokovnega direktorja 423 30 22 423 37 54
Tajništvo pomočnice direktorice za zdravstveno nego 423 30 72  
Tajništvo pomočnice direktorice za ekonomske zadeve 423 30 42  
Tajništvo pomočnice direktorice za pravne zadeve 423 30 52 423 37 57
Tajništvo vodje sektorja za investicije in vzdrževanje 423 30 62 423 37 55
Vodja službe za informatiko 423 31 31  
Vodja službe za nabavo medicinske opreme

423 30 76  
Vodja službe za odnose z javnostmi 423 30 14  
Socialna služba

423 30 58

041 324 827

 

Telefonske številke bolnišničnih oddelkov in ambulant

 

Naziv Telefon

Oddelek za skupne potrebe kirurgije

- Centralna sterilizacija

 

423 32 30

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo 423 32 38
Travmatološki oddelek

423 32 48 (A enota)

423 38 90 (C enota)

Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke 423 32 55
Otroški oddelek kirurških strok 423 32 63
Oddelek za žilno kirurgijo 423 38 52
Oddelek za intenzivno interno medicino 423 34 18
Kardiološki oddelek

423 34 33

423 34 28

Oddelek za bolezni prebavil

423 34 40

423 34 41

Oddelek za bolezni ledvic in dializo

- Oddelek

- Dializni center

423 34 68

423 34 64

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

423 34 79

Oddelek za hematologijo in onkologijo

423 34 77

Urgentni center 423 38 47

Ginekološko porodniški oddelek

- Informacije

- Naročanje na spec. preglede

423 33 38
423 31 38

Nevrološki oddelek

- Intenzivna nega

- Nevrološka ambulanta

 

423 34 86

423 34 85

423 35 57

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja 423 35 21
Urološki oddelek 423 32 90
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe 423 33 01
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 423 33 12

Očesni oddelek

- Oddelek

- Naročanje na spec. preglede in operacije

423 33 29
423 33 24

Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo 423 33 77

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

- Enota intenzivne medicine operativnih strok

- Anesteziologija

- Spec. ambulanta

423 33 94
423 33 81
423 33 83

Otroški oddelek 423 35 04
Transfuziološki center 423 35 87
Radiološki oddelek 423 35 98
Oddelek za nuklearno medicino 423 36 18

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

- Naročanje na spec. preglede

423 36 26
Oddelek za patologijo in citologijo 423 36 34
Oddelek za laboratorijsko medicino 423 36 47
Lekarna 423 36 58