Za bolnike, ki prihajajo na bolnišnično zdravljenje