Hišni red otroškega oddelka

Spoštovani starši in skrbniki, spremljevalci bolnih otrok!

Vašega otroka smo sprejeli na zdravljenje. Trudili se bomo, da se njegovo zdravstveno stanje izboljša in se čim prej vrne v domačo oskrbo.

Prosimo vas, da otroku ob sprejemu na oddelek prinesete nogavice, copate, zobno ščetko, zobno pasto, glavnik, lahko pa tudi osebno perilo. Lahko mu prinesete tudi njegov najljubši predmet oz. igračo, ki ga pomirja.


HIŠNI RED
Bivanje v bolnišnici

V času bivanja v bolnišnici ste dolžni upoštevati hišni red in navodila zdravstvenega osebja. V tem času bodite ob svojem otroku, bolnišnični oddelek zapuščajte le v nujnem primeru. O odhodu z oddelka ste dolžni obvestiti sobno sestro. Ti ukrepi so namenjeni zagotavljanju varnosti otrok.

Med bivanjem v bolnišnici stalno nadzorujemo zdravstveno stanje vašega otroka, zato zdravstveno osebje v sobe vstopa neomejeno. Pri tem poskrbi tudi za ustrezne razmere za kakovostno delo, kot so npr. prižgane luči v bolniški sobi ponoči.

Obiski

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije s koronavirusom, smo omejili obiske na Otroškem oddelku. Obiskovalci morate uporabljati zaščitno masko, nosite jo ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop na oddelek ni dovoljen.

Otroka lahko obišče le en zdrav starš ali skrbnik. Obiski so dovoljeni od 13. do 19. ure. Odhajanje staršev, ki so ob otroku, ali obiskovalcev z oddelka in vračanje na oddelek, je prepovedano. Glede izjem obiska pri posameznem otroku se zdravnik s starši odloča individualno.

Vsi obiskovalci na vhodu opravite epidemiološko triažo, na oddelku pa bodo medicinske sestre preverile tveganje za okužbo s COVID-19.

Hrana

Otrok v bolnišnici dobi pet obrokov hrane, zato odsvetujemo prinašanje dodatne hrane. Pri mnogih boleznih so namreč predpisane diete, včasih pa morajo biti otroci tešči zaradi diagnostičnih preiskav. Še posebej odsvetujemo sladkarije in žvečilni gumi. Zadnji obrok v dnevu je ob 17.30.

Informacije o zdravstvenem stanju otroka

Starši spremljevalci dobijo informacije o zdravstvenem stanju otroka na viziti. Staršem otrok, ki so v bolnišnici sami, informacije o otrokovi bolezni in napredovanju zdravljenja daje sobni zdravnik prvi dan po sprejemu ter ob ponedeljkih, sredah in petkih med 14. in 15. uro. Informacije dajemo osebno staršem in skrbnikom.

Varnost otrok

Zaradi zagotavljanja varnosti so vrata, ki vodijo z otroškega bolnišničnega oddelka, ves čas zaklenjena. V času zdravljenja otrok sam, brez spremstva osebja, ne sme zapuščati oddelka.

Za varnost otrok ste odgovorni tudi spremljevalci, ki ste hospitalizirani ob bolnem otroku. Zaradi preprečevanja padcev vas posebej opozarjamo na dosledno uporabo varovalnih ograjic na posteljicah dojenčkov in malčkov. Še posebej takrat, ko otroka pustite samega v sobi, mora biti varovalna ograja zaprta. Kakršno koli poškodbo ali padec takoj sporočite zdravstvenemu osebju.

Vrtec

Na bolnišničnem oddelku deluje tudi vzgojiteljica vrtca, ki predšolske otroke obiskuje v bolniških sobah.

Šola

Vzgojno-izobraževalno delo na oddelku izvajajo učitelji I. osnovne šole Celje. Za učence od 1. do 5. razreda poteka pouk v dopoldanskem, za učence od 6. do 9. razreda pa v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Dijakom nudijo individualno učno pomoč.

WI-Fi

Do spleta lahko dostopate preko brezžične (Wi-Fi) povezave hudinja, geslo:sbcgosti.

Kajenje

Po Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je kajenje v bolnišnici strogo prepovedano in se kaznuje z denarno kaznijo.

Kolektiv otroškega oddelka