Hišni red otroškega oddelka kirurških strok

Spoštovani starši in skrbniki, spremljevalci bolnih otrok!

Vašega otroka smo sprejeli na zdravljenje. Trudili se bomo, da se njegovo zdravstveno stanje izboljša in se čim prej vrne v domačo oskrbo.

Prosimo vas, da otroku ob sprejemu na oddelek prinesete nogavice, copate, zobno ščetko, zobno pasto, glavnik, lahko pa tudi osebno perilo. Lahko mu prinesete tudi njegov najljubši predmet oz. igračo, na katero je navezan in ga pomirja.

HIŠNI RED

Bivanje v bolnišnici

Med bivanjem v bolnišnici ste dolžni upoštevati hišni red in navodila zdravstvenega osebja. V tem času bodite ob svojem otroku, bolnišnični oddelek zapuščajte le v nujnem primeru. O odhodu z oddelka ste dolžni obvestiti sobno medicinsko sestro. Ti ukrepi so namenjeni izključno zagotavljanju varnosti otrok.

Med bivanjem v bolnišnici stalno nadzorujemo zdravstveno stanje vašega otroka, zato zdravstveno osebje v sobe vstopa neomejeno. Pri tem poskrbi tudi za ustrezne razmere za kakovostno delo, kot so npr. prižgane luči v bolniški sobi ponoči.

Obiski

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije s koronavirusom, smo omejili obiske na Otroškem oddelku. Obiskovalci morate uporabljati zaščitno masko, nosite jo ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop na oddelek ni dovoljen.

Otroka lahko obišče le en zdrav starš ali skrbnik. Obiski so dovoljeni od 13. do 19. ure. Odhajanje staršev, ki so ob otroku, ali obiskovalcev z oddelka in vračanje na oddelek, je prepovedano. Glede izjem obiska pri posameznem otroku se zdravnik s starši odloča individualno.

Vsi obiskovalci na vhodu opravite epidemiološko triažo, na oddelku pa bodo medicinske sestre preverile tveganje za okužbo s COVID-19.

Hrana

V interesu vašega otroka in vseh drugih ležečih otrok je, da upoštevate predpisan dietni režim. Hrano, ki jo prinesete od doma, lahko ponudite svojemu otroku le z vednostjo zdravstvenega osebja.

Informacije o zdravstvenem stanju otroka

Starši spremljevalci dobijo informacije o zdravstvenem stanju otroka na viziti. Staršem otrok, ki so v bolnišnici sami, daje informacije sobni zdravnik ali predstojnik oziroma namestnik predstojnika oddelka vsak dan od 14. do 14.30 ure. Informacije dajemo osebno samo staršem in skrbnikom.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih dobite najnujnejše informacije pri dežurnem zdravniku.

Za otroke, ki jih zdravijo splošni kirurgi in travmatologi, dobite informacije od ponedeljka do petka od 14. do 14.30 ure na otroškem oddelku.

Za otroke, ki jih zdravijo ortopedi, dobite informacije od ponedeljka do petka od 7.30 do 8. ure na Otroškem oddelku.

Za otroke, ki jih zdravijo urologi, dobite informacije od ponedeljka do petka od 14. do 14.30 ure na Urološkem oddelku.

Za otroke, ki jih zdravijo zdravniki z Oddelka za kirurgijo roke, plastično in rekonstruktivno kirurgijo, dobite informacije vsak dan od 14. do 15. ure na Oddelku za kirurgijo roke, plastično in rekonstruktivno kirurgijo.

O odpustu otrok dobite informacije po telefonu na št. 03 423 35 04 in 03 423 37 86.

Varnost otrok

V času zdravljenja otrok sam, brez spremstva osebja, ne sme zapuščati oddelka.

Za varnost otrok ste odgovorni tudi spremljevalci, ki ste hospitalizirani ob bolnem otroku. Zaradi preprečevanja padcev vas posebej opozarjamo na dosledno uporabo varovalnih ograjic na posteljicah dojenčkov in malčkov. Še posebej takrat, ko otroka pustite samega v sobi, mora biti varovalna ograja zaprta. O kakršni koli poškodbi ali padcu takoj obvestite zdravstveno osebje.

Vrtec

Na bolnišničnem oddelku deluje tudi vzgojiteljica vrtca, ki predšolske otroke obiskuje v bolniških sobah.

Šola

Vzgojno-izobraževalno delo na oddelku izvajajo učitelji I. osnovne šole Celje. Za učence od 1. do 5. razreda poteka pouk v dopoldanskem, za učence od 6. do 9. razreda pa v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Dijakom nudijo individualno učno pomoč.

WI-fi

Do spleta lahko dostopate preko brezžične (WI_FI) povezave hudinja, geslo:sbcgosti.

Kajenje

Po Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je kajenje v bolnišnici strogo prepovedano in se kaznuje z denarno kaznijo.

Kolektiv otroškega oddelka kirurških strok