Informacije JZ    Vprašanja    Kazalo  

Hitra informacija...
  Za bolnike, ki prihajajo na bolnišnično zdravljenje
  Za bolnike, ki prihajajo na preglede
  Za porodnice
  Za otroke in njihove spremljevalce
  Za poslovne partnerje
  Za osebje
Prva stran / Oddelki in ambulante / Otroški oddelek
Otroški oddelek
Lokacija: V 2. nadstropju starega dela bolnišnice. Vhod št. 14

Otroški oddelek zagotavlja specialistično pediatrično ambulantno in bolnišnično zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike do 18. leta starosti na gravitacijskem območju z 270.000 prebivalci. S področja izobraževanja izvaja delni program specializacije iz pediatrije, pediatrični program za specializacijo iz družinske medicine, maksilofacialne kirurgije in ortodontije ter sekundarijat iz pediatrije. Je učna baza za učence Srednje zdravstvene šole in za študente zdravstvenih fakultet za področje pediatrije in pediatrične nege. Otroški oddelek zagotavlja nepretrgano 24-urno nujno zdravniško dežurno službo in oskrbo otrok.

 

Oddelek je razdeljen na tri odseke glede na starost otrok:

- odsek za dojenčke,

- odsek za male otroke,

- odsek za šolske otroke in mladostnike.

 

Oddelek ima svoj hišni red.

 

Podrobno o oddelku

Za hospitalizirane otroke sami opravljamo UZ srca, trebuha in sečil, gastroskopijo, alergološka testiranja, meritve PEF v bazalnih pogojih in po telesni obremenitvi, spirometrijo, FENO (količina dušika v izdihanem zraku), metaholin, imunoterapijo, sublingvalno terapijo, cepljenja, bronhodilatatorni test, pH-metrijo, Holter EKG, Holter RR in EEG. Ostale diagnostične preiskave (RTG, CT, MRI, radioizotopske preiskave, UZ glave, EMG, kolonoskopije ipd.) nam za potrebe otrok opravijo drugi ustrezni oddelki Splošne bolnišnice Celje.

Ob strokovnem delu se trudimo tudi za čim večjo humanizacijo oddelka. V največji možni meri smo ga odprli staršem otrok. Tako jim omogočamo sobivanje ob otroku in dejavno sodelovanje v procesu zdravljenja. V okviru oddelka delujeta tudi bolnišnični vrtec in bolnišnična šola. Poseben pomen dajemo zagotavljanju otrokovih pravic med zdravljenjem v bolnišnici.

 

Specialistična ambulantna dejavnost s funkcionalno diagnostiko na sekundarni ravni zajema:

- otroško alergološko-pulmološko ambulanto s kožnim testiranjem, merjenjem PEF in spirometrijo, FENO (količina dušika v izdihanem zraku), metaholin, imunoterapijo, sublingvalno terapijo, cepljenja, bronhodilatatorni test,

- otroško gastroenterološko amb. s PH-metrijo, gastroskopijo in UZ trebušnih organov,

- otroško kardiološko amb. z UZ srca, RR-Holter, EKG-Holter in obremenitvenim testiranjem,

- otroško nefrološko amb. z UZ sečil in UMCG,

- otroško nevrološko amb. z EEG,

- otroško splošno pediatrično ambulanto.


Če potrebujete nujno medicinsko pomoč vam je na voljo Pediatrični urgentni center v Urgentnem centru Celje.

 

Letno na oddelku zdravimo približno 3.100 otrok, hospitaliziramo 1.100 spremljevalcev otrok, opravimo 10.000 ambulantnih pregledov in 4.000 funkcionalnih diagnostičnih preiskav.

 

Oddelek ima 60 postelj, od tega 4 v nadstandardu. Za matere dojilje in spremljevalce imamo na razpolago 18 postelj, ki jih nameščamo ob otroku.

Naročanje na specialistične preglede

Za pregled v specialističnih ambulantah Otroškega oddelka, lahko pošljete napotnico priporočeno po pošti na naslov oddelka s pripisom ambulante kamor se naročate. Napotnico opremite še s telefonsko številko, kjer ste dosegljivi.

Prav tako se lahko naročite osebno z napotnico v ordinacijskem času ali po telefonu in sicer:

  • Otroška kardiološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 39 87
  • Otroška alergološka in pulmološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 01
  • Otroška nevrološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 13
  • Otroška nefrološka ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 10
  • Otroška gastroenterolška ambulanta s funkcionalno diagnostiko na tel. št. (03) 423 35 10


Pacienti se lahko naročijo tudi po elektronski pošti.

 

Če se za specialistični pregled naročite po telefonu ali z elektronsko pošto oz. rezervirate termin v času ordinacijskih časov ambulant, ste dolžni v petih dneh dostaviti originalno napotnico osebno ali po pošti. V nasprotnem ste brisani iz čakalnega seznama.

 

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Andrej Mlakar, dr.med.,spec.ped..

Best hospitals worldwide 2014 Družini prijazno podjetje Naložba v vašo prihodnost DNV
Pravna obvestila Copyright (c) Splošna bolnišnica Celje O avtorjih
javporn.in