Dobava anestezijskega aparata za izvedbo MRI preiskav v splošni anesteziji

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 7. 3. 2018 pod številko JN001361/2018-W01.