Dobava kozarcev iz lepenke za obdobje dveh (2) let

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN006416/2019-W01.

Rok za postavljanje vprašanj je 23. 9. 2019 do 8:00 ure,

rok za oddajo ponudb je 30. 9. 2019 do 15:00 ure, odpiranje je istega dne ob 15:01 uri.