Dobava laboratorijskega aparata za izvajanje plinske analize krvi s potrošnim materialom za čas 7 let

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 7. 3 .2018 pod številko JN001363/2018-W01.