Dobava mask FFP, FFP3, vizirjev in zaščitnih očal

25. 08. 2020 ob 01:00

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN005282/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 2020 do 12:00 ure, odpiranje istega dne ob 12:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 4. 9. 2020 do 12:00 ure.