Dobava materiala za invazivno srčno diagnostiko

Objavljeno na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN002368/2018-B01 in na TED 2018/S 065-144273.

Rok za oddajo ponudb je 17. 5. 2018 ob 10:00 uri, odpiranje ponudb je 17. 5. 2018 ob 12:00 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 4. 5. 2018 do 12:00 ure.