Dobava medicinsko in sanitetno potrošnega materiala

02. 06. 2017 ob 10:00
Objavljeno 31. 5. 2017 na Portalu javnih naročil pod oznako JN005525/2017-B01in 1. 6. 2017 na TED portalu 2017/S 104-207218.

Rok za oddajo ponudb je 14. 7. 2017 do 10.00 ure, odpiranje istega dne ob 12.00 uri.
Ponudniki lahko preko Portala JN postavljajo vprašanja do vključno 3. 7. 2017 do 8.00 ure.