Dobava papirnate konfekcije za obdobje 2 let

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21. 03. 2018 pod številko JN001767/2018-W01.