Dobava protiteles za uporabo v imunohistokemiji in v imunocitokemiji (za obdobje 24 mesecev)

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN000116/2018-W01.

Rok za oddajo ponudb je 2. 2. 2018 do 10:00 ure, odpiranje je 2. 2. 2018 ob 12:00 uri v Nabavni službi Lekarne.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 24. 1. 2018 do 9:00 ure.