Dobava ultrazvočnega aparata

01. 06. 2020 ob 07:34

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003390/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb 19. 6. 2020 do 13:00  ure, odpiranje ob 13:01 uri.

Rok za postavljanje vprašanj je 11. 6. 2020 do 9:00 ure.