Izvajanje storitev varnosti pri delu in varstva pred požarom

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN001805/2018-W01.

Rok za oddajo ponudb je 4. 5. 2018 do 9:00 ure, odpiranje istega dne ob 10:00 uri v Pravni službi.

Ponudniki lahko preko Portala JN postavljajo vprašanja do vključno 23. 4. 2018 do 12:00 ure.