Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v SBC (za obdobje treh let)

Objava na Portalu javnih naročil, številka objave JN006291/2019-B01 in TED portalu 2019/S 174-424396.

Rok za sprejem vprašanj je 4. 10. 2019 do 14:00 ure.

Rok za oddajo ponudb je 17. 10. 2019 do 10:00 ure, ponudbe se odprejo istega dne ob 10:01 uri.