Izvedba notranje revizije finančnega poslovanja in javnega naročanja blaga, storitev in gradenj v letu 2017

 

Objavljeno na Portalu JN, in sicer pod številko objave JN002203/2018-W01.

Rok za oddajo ponudb je 17. 4. 2018 do 9:00 ure, odpiranje ponudb je istega dne ob 10:00 uri v Pravni službi.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 9. 4. 2018 do 12:00 ure.