Javno naročilo C lok za potrebe COB

Objava na Portalu javnih naročil pod številko JN006583/2019-B01 in TED portalu  2019/S 183-445128.

Rok za oddajo ponudb je 29. 10. 2019 do 10:00 ure, odpiranje istega dne ob 10:01 uri.

Ponudniki lahko posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

18. 10. 2019 do 14:00 ure.