Javno naročilo Dobava ultrazvočnih aparatov (3 kos) za potrebe Ginekološko porodniškega oddelka

Ojava na Portalu javnih naročil pod številko JN006569/2019-W01.

Rok za oddajo ponudb je 9. 10. 2019 do 15:00 ure, odpiranje istega dne ob 15:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 1. 10. 2019 do vključno 14:00 ure.