Javno zbiranje ponudb oddaje prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh let.

Javno zbiranje ponudb

Rok za oddajo ponudb je 16. 4. 2018 do 9:00 ure, odpiranje bo 16. 4. 2018 ob

10:00 uri.