JN« Dobava in montaža sistema za kemično pripravo vode parnih kotlov«

Objava na Portalu javnih naročil 17. 1. 2020 pod številko JN000230/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudb je 12. 2. 2020 do 15:00 ure, odpiranje istega dne ob 15:01.

Vprašanja lahko ponudniki postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 3. 2. 2020 do 8:00 ure.