JN Dobava živil in materiala za prehrano za obdobje treh let

27. 07. 2020 ob 08:59

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN004676/2020-B01 in TED portalu 2020/S 142-349048.

Rok za oddajo ponudb je 2. 9. 2020 do 10.00 ure, odpiranje istega dne ob 10.01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 21. 8. 2020 do 12.00 ure.