JN Dobava analizatorja za alergološko in avtoimunsko diagnostiko skupaj z reagenti in potrošnim materialom

05. 12. 2020 ob 10:06

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN007574/2020-B01 in na TED portalu 2020/S 238-587709.

Rok za oddajo ponudb je 8. 1. 2021 do 9:00 ure, odpiranje istega dne ob 9:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 31. 12. 2020 do 8:30 ure.