JN Dobava bolniških postelj

Objava na Portalu javnih naročil. Številka objave JN005205/2019-W01.

Rok za oddajo ponudb je 16. 8. 2019 do 14:00 ure, odpiranje istega dne ob 14:15 uri.

Ponudniki lahko posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 2. 8. 2019 do 12:00 ure.