JN Dobava bronhoskopa z videostolpom

29. 05. 2020 ob 03:28

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003392/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudb 19. 6. 2020 do 13:00  ure, odpiranje ob 13:01 uri.

Rok za postavljanje vprašanj je 11. 6. 2020 do 9:00 ure.