JN Dobava defibrilatorjev

09. 10. 2020 ob 09:53

Objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN006228/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 26. 10. 2020 do 8:00 ure, odpiranje 26. 10. 2020 ob 8:01.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 19. 10. 2020 do 7:30 ure.