JN Dobava dializnih aparatov s potrošnim materialom za obdobje 7 let

12. 06. 2020 ob 07:54

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003714/2020-B01 in na TED portalu številka 2020/S 113-273768.

 

Rok za oddajo ponudb je 20. 7. 2020 do 14:00 ure, odpiranje istega dne ob 14:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

9. 7. 2020 do 12:00 ure.