JN Dobava endoskopskega stolpa za Oddelek za bolezni prebavil

Objava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN007218/2019-W01.

Rok za oddajo ponudb je 6. 11. 2019 do 15:00 ure, odpiranje je istega dne ob 15:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

28. 10. 2019 do 9:00 ure.