JN Dobava enteralnih črpalk s potrošnim materialom za obdobje 7 let

12. 02. 2021 ob 12:44

Objava je na Portalu javnih naročil pod številko objave JN000780/2021-W01.

Rok za oddajo ponudb je 8. 3. 2021 do 8:00 ure, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do vključno 26. 2. 2021 do 12:00 ure.