JN Dobava imunokemijskega analizatorja s potrošnim materialom

05. 12. 2020 ob 10:05

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN007573/2020-B01 in na TED portalu 2020/S 238-587722.

Rok za oddajo ponudb je 8. 1. 2021 do 8:00 ure, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 31. 12. 2020 do 8:00 ure.