JN Dobava in montaža visokotlačnih sterilizatorjev

03. 06. 2020 ob 12:50

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave  JN003452/2020-B01 in na TED portalu

pod številko objave 2020/S 106-256011.

 

Rok za oddajo ponudb je 8. 7. 2020 do 12:00 ure, odpiranje istega dne ob 12:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

29. 6. 2020 do 9:00 ure.