JN Dobava infuzijskih črpalk (59) kosov

04. 11. 2020 ob 08:10

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN006867/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 9. 11. 2020 do 7:00 ure, odpiranje istega dne ob 7:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

6. 11. 2020 do 12:00 ure.