JN Dobava kirurških mask

07. 08. 2020 ob 11:44

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN004968/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 1. 9. 2020 do 8:00 ure, odpiranje je istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

23. 8. 2020 do 23:00 ure.