JN Dobava kombinezonov

23. 02. 2021 ob 07:25

Objava je na Portalu javnih naročil pod številko objave JN000985/2021-B01.

Rok za oddajo ponudb je 30. 3. 2021 do 8:00 ure, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

18. 3. 2021 do 14:00 ure.