JN Dobava medicinskih in tehničnih plinov v SBC za obdobje štirih let,

Objava na Portalu JN, in sicer pod št. objave JN000453/2020-B01 in TED portalu pod št. objave 2020/S 020-043837.

Rok za oddajo ponudb je 16. 3. 2020 do 14:00 ure, odpiranje tega dne ob 14:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil, in sicer do vključno

5. 3. 2020 do 8:00 ure.