JN Dobava merilnikov glukoze (za 2 leti)

15. 12. 2020 ob 12:02

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007781/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 29. 12. 2020 do 9:00 ure, odpiranje istega dne ob 9:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do vključno 22. 12. 2020 do 9:00 ure.