JN Dobava mikroskopa za potrebe Očesnega oddelka

27. 08. 2020 ob 12:18

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN005332/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudb je 14. 9. 2020 do 9:00 ure, odpiranje istega dne ob  9:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

4. 9. 2020 do 10:00 ure.