JN Dobava odstranjevalcev kirurškega dima

19. 11. 2020 ob 09:12

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007221/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 4. 12. 2020 do 8:00 ure, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 20. 11. 2020 do 8:00 ure.