JN Dobava pogonskih goriv za obdobje dveh let

18. 11. 2020 ob 10:01

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007199/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 9. 12. 2020 do 12:00 ure, odpiranje ponudb istega dne ob 12:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 30. 11. 2020 do 9:00 ure.