JN Dobava pralnih sredstev za obdobje dveh let

Objava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN007103-W01.

Rok za oddajo ponudb je 4. 11. 2019 do 15:00 ure, odpiranje istega dne ob 15:01.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 25. 10. 2019 do 7:00 ure.