JN Dobava protiteles v imunohistokemiji in imunocitokemiji

Objava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN000737/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudb je 24. 2. 2020 do 15:00 ure, odpiranje je istega dne ob 15:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 17. 2. 2020 do 7:00 ure.