JN Dobava računalniške opreme za obdobje treh (3) let

Objava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN007175/2019-B01 in

TED portalu pod številko 2019/S 199-482938.

Rok za oddajo ponudb je 22. 11. 2019 do 12:00 ure, odpiranje istega dne ob 12:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil

do vključno 11. 11. 2019 do 14:00 ure.